Pravidla soutěže na Instagramu vivenso_ampuro

O co soutěžíme?

  1. Osvěžovač vzduchu Airvenue v hodnotě 7.900,-
  2. Osvěžovač vzduchu MiniVivenso s vůní v hodnotě 2.820,-
  3. Osvěžovač vzduchu MiniVivenso s vůní v hodnotě 2.820,-

Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v termínu od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019

Jak se do soutěže zapojit?

  • Vložte na Instagram svou fotku s Vivensem při trávení letních chvílí.
  • Přidejte k popisku fotky hashtag #soutezsvivensem a označte nás na fotce @vivenso_ampuro.
  • Vyčkejte na vyhlášení vítězů.

Co budeme hodnotit? Rozhoduje originalita, nápaditost i jedinečnost fotografie. Nebojte se zapojit pořádnou dávku emocí a vtipu. A my to oceníme!

Kompletní pravidla soutěže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s Vivensem (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na instagramovém účtu vivenso_ampuro je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

I. Pořadatelem soutěže je: Ampuro s.r.o., se sídlem K Vilkám 1633/18, 107 00 Praha Dubeč (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019 na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Instagram po celou dobu soutěže a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.  Výhry v soutěži, předání výhry: V soutěži budou určeny celkem 3 výherci, kteří splní všechny požadavky soutěže a vyhrají odstupňovanou výhru. Výběr výherců proběhne v pondělí 2.9.2019. Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívky – nickname výherců v Instastories dne 2.9.2019. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherci nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká. Výhercům bude výhra zaslána formou doporučené zásilky nejpozději do 14 dní od sdělení adresy pro doručení výhry. Výherci bude výhra doručena pouze na území České republiky.

IV. Zpracování osobních údajů a osobní práva: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, nickname, popř. instagramový komentář v médiích pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků fotek na instagramovém profilu Pořadatele vivenso_ampuro.

V. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel.

Tato pravidla se zveřejňují na blogu Pořadatele a účinností nabývají dnem zahájení soutěže. https://blog.promujdomov.cz/

V Praze dne 15. 7. 2019.

Štítky

Související příspěvky